Wat is de betekenis van psychosociale problemen?

Wat is de betekenis van psychosociale problemen?

Zoals het woord al laat zien zijn psychosociale problemen een combinatie van psychische en sociale problemen. Psychische problemen hebben te maken met hoe iemand zich voelt, emoties en gedachten. Na traumatische gebeurtenissen zoals een verkeersongeval of seksueel geweld kunnen psychische problemen opspelen, zoals herbelevingen, negatieve gedachten, angst, stress of boosheid. We spreken van sociale problemen wanneer iemand problemen heeft met andere mensen, instellingen of organisaties. Hierbij valt te denken aan moeilijkheden met iemand in de familie, op het werk of met een verzekeringsmaatschappij. Bij psychosociale problemen gaat het dus om problematiek waarin psychische en sociale problemen samenkomen.

Oorzaken en voorbeelden psychosociale problemen

Psychosociale problemen kunnen door veel verschillende redenen ontstaan. Bijvoorbeeld een onverwachte gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbare of het meemaken van een ongeval, misdrijf of ramp kunnen leiden tot moeilijkheden op het psychische en sociale vlak. Soms heeft iemand al problemen op een bepaald gebied zoals werk en leiden omstandigheden als ziekte of een scheiding tot extra stress en onzekerheid waardoor psychosociale problemen ontstaan. Een sociaal probleem is soms een gevolg van een psychisch probleem of andersom. Wanneer iemand veel negatieve gedachten en stress ervaart kan dit leiden tot spanningen in iemands relatie. Door een gebrek aan concentratievermogen presteert iemand slechter op het werk en kunnen daar conflicten ontstaan. Andersom kan een lastige kwestie met een instelling zoals een verzekeringsmaatschappij leiden tot frustratie, woede of stress.

Gevolgen psychosociale problemen

Iedereen gaat anders met een situatie om en reageert verschillend op problemen. De ene persoon kan zich terugtrekken en minder praten over zichzelf, terwijl een ander juist heel veel spreekt over de lastige situatie waarin hij of zij zich bevindt. Sommigen zoeken een uitlaatklep als afleiding voor hun problemen en gaan bijvoorbeeld heel veel sporten. Ook zijn er mensen die door een veelvoud aan problemen vluchten in alcohol of drugs, wat weer nieuwe moeilijkheden met zich mee kan brengen. Iemand die psychosociale problemen ervaart krijgt vaak ook last van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, slecht slapen, een onrustig gevoel of hartkloppingen. Zeker wanneer er problemen spelen op meerdere leefgebieden zoals werk, relaties en gezondheid kunnen de gevolgen van psychosociale problemen ingrijpend zijn.

Hulp bij psychosociale problemen

Veel mensen ervaren wel eens somberheid, spanningen in relaties of maken dingen mee die potentieel traumatisch zijn. In veel gevallen komen mensen er met wat hulp en steun van vrienden en familie doorheen. Wanneer klachten lang aanhouden of verergeren en er meer hulp nodig is, is het goed dit serieus te nemen en hulp te zoeken. Als je het even moeilijk hebt en op zoek bent naar een luisterend oor en/of advies zijn er hulplijnen die je kunt bereiken zoals: MIND Korrelatie of De Luisterlijn. Wanneer je slachtoffer bent geworden van een nare gebeurtenis en op zoek bent naar emotionele, praktische of juridische hulp kun je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland. Je kunt ook altijd een afspraak maken bij de huisarts om te bespreken wat er speelt en waar je last van hebt. Er kan bijvoorbeeld hulp ingeschakeld worden door maatschappelijk werk, de praktijkondersteuner GGZ of een psycholoog.

Lees meer

Vertel ons wat je vindt van deze website