Wanneer is discriminatie strafbaar?

Discriminatie is in Nederland verboden, in artikel 1 van onze Grondwet staat letterlijk: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Maar wanneer is er nu wel en geen sprake van discriminatie? Met andere woorden: wanneer is discriminatie in Nederland strafbaar?

Hoe is discriminatie in de Nederlandse wet geregeld?

Een verbod op discriminatie vind je in verschillende wetten terug. Dit staat in onze Grondwet, maar bijvoorbeeld ook in het Wetboek van Strafrecht. In Nederland hebben we twee dingen niet mogen volgens de wet en die vallen onder discriminatie. Dat noemen we ‘uitingsdelicten’ en de ‘uitsluitingsdelicten’.

Wat te doen bij discriminatie?

Wat verstaan we precies onder discriminatie? Wat is het verschil tussen racisme en discriminatie? Waar kun je discriminatie melden, wanneer kun je er aangifte van doen en wat als je erover wil praten? Op deze pagina vind je antwoord op dit soort vragen.

Lees verder

Discriminatie in het strafrecht: uitingsdelicten

Met ‘uitingsdelicten’ bedoelen we uitingen die strafbaar zijn. Bijvoorbeeld een social media post met een discriminerende uitspraak, hieronder valt ook een face-to-face uitspraak waarbij iemand een andere groep mensen beledigt. Bijvoorbeeld over die mensen hun ras, godsdienst of geaardheid. Iemand die dit doet krijg hiervoor een gevangenisstraf van maximaal een jaar of een geldboete van maximaal € 8.700. Wanneer dit vaker gebeurt of in groepsverband (twee personen of meer), dan verdubbelt de maximale gevangenisstraf naar twee jaar en kan de boete oplopen tot maximaal € 21.700. Daarnaast is ook het aanzetten tot het doen van discriminerende uitingen in Nederland strafbaar.

Discriminatie in het strafrecht: uitsluitingsdelicten

Ten tweede heb je in het Wetboek van Strafrecht de ‘uitsluitingsdelicten’. De term zegt het al. Het is in Nederland strafbaar om bepaalde mensen ergens van uit te sluiten. Zo is het bijvoorbeeld strafbaar als een kroegeigenaar geen mensen binnen laat met een bepaalde nationaliteit.

Ik twijfel of sprake is van strafbare discriminatie

Het is moeilijk om in een paar zinnen uit te leggen wanneer discriminatie wel en niet strafbaar is. Dit hangt van veel verschillende dingen af. Het Openbaar Ministerie beslist of er wel of geen sprake is van strafbare discriminatie. Ze krijgen advies van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie. Twijfel je of er sprake is van strafbare discriminatie? Neem dan contact op met het Anti Discriminatiebureau bij jou in de buurt.

Ik ben slachtoffer van discriminatie

Ben je slachtoffer van discriminatie? Bij onder andere het Antidiscriminatiebureau kan je terecht voor vragen of voor het doen van een melding. Via deze pagina op Slachtofferwijzer vind je meer informatie over discriminatie en hulporganisaties die ondersteuning bieden na discriminatie. Je staat er niet alleen voor.

Demi en haar vrouw kregen te maken met discriminatie rondom de geboorte van hun dochter.
Bij het krijgen van een kindje voor een lesbisch koppel, komt een heleboel kijken. Niet alleen een hoop geregel, papierwerk en geld, maar ook een heleboel negatieve opmerkingen en discriminatie.

Demi en haar vrouw kregen te maken met discriminatie rondom de geboorte van hun dochter

Lees het verhaal van Demi

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website