Discriminatie.nl

Je voelt je gediscrimineerd. Of je ziet dat een ander gediscrimineerd wordt. Wat doe je dan? Je kunt het negeren, maar voelt dat écht goed? Doe een melding tegen discriminatie bij Discriminatie.nl, of bij één van de lokale Antidiscriminatiebureaus die bij Discriminatie.nl horen.

Iedere gemeente in Nederland heeft een laagdrempelige, onafhankelijke voorziening waar je terechtkunt na het ervaren van discriminatie. Deze Antidiscriminatiebureaus geven, onder andere, advies en ondersteuning bij klachten over discriminatie. Deze hulp is altijd gratis en anoniem melden kan ook. Daarnaast wordt iedere klacht geregistreerd. Zo houden de overheid en de politie een overzicht van discriminatie in Nederland en wordt discriminatie bestreden.

Bezoek de website van Discriminatie.nl
Logo van discriminatie.nl.

Iedere gemeente in Nederland heeft een Antidiscriminatiebureau. Bij de voorziening in jouw gemeente kan je terecht voor vragen, advies en ondersteuning. Dit kan ook online via Discriminatie.nl.

Wat is discriminatie?

Vertel ons wat je vindt van deze website