Praten over seksualiteit

Praten over seksualiteit is ingewikkeld. Zeker wanneer je dit gespreksonderwerp aansnijdt met je eigen kind. Toch is het enorm belangrijk om onderwerpen als seksualiteit, relaties en weerbaarheid al op de jonge leeftijd te bespreken. Zodat er geen schaamte ontstaat rondom het onderwerp en kinderen het gevoel hebben alles te kunnen bespreken. Ook zorgt praten over seksualiteit en lichamelijke keuzevrijheid ervoor dat kinderen goed in staat zijn om hun grenzen aan te geven op momenten dat dit nodig is.

De Week van de Lentekriebels

Deze week is het de Week van de Lentekriebels. Tijdens deze week wordt er op het basisonderwijs en speciaal onderwijs lesgegeven over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Het thema van dit jaar is: Je lijf is van jou. Kinderen leren over seksueel grensoverschrijdend gedrag en in het bijzonder over toestemming vragen en geven, oftewel consent. Door de laagdrempelige insteek durven kinderen op deze manier eerder vragen te stellen over seksualiteit. Ze worden weerbaarder op dit gebied en durven anderen aan te spreken op ongewenst gedrag. Naast dat het fijn is dat deze belangrijke thema’s breed gedragen worden binnen het onderwijs, biedt het ook voor ouders de mogelijkheid om hierop in te haken en dit thuis te bespreken. Lees hier meer over de Week van de Lentekriebels.

Hoe praat ik met mijn kind over seksualiteit?

Als ouder kennen we het gevoel allemaal wel. Dat je het moeilijk of ongemakkelijk vindt om met je kind over seksualiteit te praten. Zeker wanneer je kind nog erg jong is. Je voelt al snel de drang om het onderwerp te vermijden en te parkeren voor een later moment. Maar je kind het gevoel geven dat het overal over kan praten met jou is ontzettend belangrijk. Laat je kind dan ook regelmatig weten dat je altijd openstaat voor vragen of een gesprekje. Probeer het ook niet te groot te maken voor jezelf. Gebruik humor bij het praten over relaties en seksualiteit. Vertel over lichamelijke keuzevrijheid en laat hier geen taboe over bestaan. Begin op een luchtige manier over het onderwerp. Haak bijvoorbeeld in op een nieuwsbericht, een televisieprogramma of de Week van de Lentekriebels. Meer tips voor ouders vind je op deze pagina van seksuelevorming.nl.

Voorleesboekje Nee is oké

Om seksualiteit en lichamelijke keuzevrijheid op een luchtige manier met je kind te bespreken, heeft Fonds Slachtofferhulp het voorleesboekje Nee is oké ontwikkeld. Het boekje is geschreven vanuit de belevingswereld van kinderen en leert hen op een speelse manier over grenzen aangeven en ‘nee’ zeggen. Het boekje is geschreven voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. In het kader van de Week van de Lentekriebels is het voorleesboekje Nee is oké nu te verkrijgen met €2,50 korting.

Voorleesboekje Nee is oké

Bestel hier het voorleesboekje Nee is oké.

Ga naarFonds Slachtofferhulp

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website