Wat is letselschade?

Letselschade. Een breed begrip, maar wat betekent dit nu eigenlijk precies? Wat valt er wel en niet onder en welke bedragen keren we in Nederland uit? Op deze vragen krijg je een antwoord in dit artikel.

Je bent aangereden op de fiets en hebt daardoor een gebroken arm hebt, of je hebt last van nachtmerries na een overal, dat zijn voorbeelden van letselschade. Je kan dit uitleggen als geestelijke en/of lichamelijke schade die je hebt door een ander. Het kan ook gaan om financiële schade.

Soorten letselschade

‘Letselschade’ is een breed begrip, hier vallen verschillende dingen onder. Een ander woord voor letselschade is personenschade, dit kan je verdelen in letselschade en overlijdensschade. Deze termen kan je opsplitsen in materiële en immateriële schade (ook wel smartengeld). Termen die daar mee samenhangen zijn shockschade en affectieschade. Het zijn een heleboel termen, hieronder vind je de uitleg stuk voor stuk.

Immateriële en materiële schade

Het onderscheid tussen materiële en immateriële schade is heel simpel. Materiële schade is alle schade waar een prijskaartje aan hangt, bijvoorbeeld de reparatiekosten van een fiets of auto. Ook medische kosten vallen hieronder. Immateriële schade is schade die niet direct in geld valt uit te drukken. Dit is de emotionele schade die je hebt, of anders gezegd de schade die is ontstaan uit de pijn en/of het verdriet dat je hebt. Bijvoorbeeld lichamelijke pijn na een ongeval, of verdriet over iets waar je slachtoffer van bent. Dit valt allemaal onder immateriële schade.

Affectieschade en smartengeld

Als je een vergoeding ontvangt voor immateriële schade, dan noemen we dat smartengeld. Het is een financiële vergoeding voor de pijn die iemand lijdt. Sinds 1 januari 2019 kan je ook smartengeld vragen voor het verdriet dat je hebt doordat iemand anders iets is overkomen. Dit noemen we affectieschade. Hier gelden strenge regels voor. Je hebt hier recht op als het slachtoffer ernstig en blijvend letsel heeft, of is overleden. Ook staat in de wet welke mensen uit de omgeving van het slachtoffer een vergoeding van affectieschade kunnen indienen, want dit is niet voor iedereen mogelijk.

Shockschade

Shockschade lijkt erg op affectieschade, dit is ook emotionele schade die je lijdt doordat een ander iets is overkomen. Naast de voorwaarden die gelden voor affectieschade, geldt hier extra bij dat je:

  • Het ongeval of de misdrijf hebt gezien of direct daarna met de gevolgen bent geconfronteerd, van iemand die je kent;
  • Je hierdoor een ziekte hebt die kan worden vastgesteld in de geestelijke gezondheidszorg, zoals PTSS.

Het grote verschil met affectieschade is dus de oorzaak. Voor meer informatie over de voorwaarden van vergoeding van affectieschade, zie de site van de Rijksoverheid

Schadevergoeding letselschade

Als jij letselschade hebt, dan wordt dat vergoed door diegene die het heeft veroorzaakt. Als er sprake is van een strafbaar feit en er een strafzaak komt, dan kan je een schadevergoeding indienen bij de rechter. Is er sprake van een ongeval? Dan kan je dit aanvragen bij de verzekeraar van degene die het ongeval heeft veroorzaakt. In het geval van een geweldsmisdrijf kan je ook een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Voor meer informatie over de verschillende manieren van het vergoed krijgen van je schade, zie de site van de Rijksoverheid

Letselschade bedragen

De bedragen die worden uitgekeerd voor het vergoeden van letselschade zijn heel verschillend en afhankelijk van wat er is gebeurd. Bij materiële schade dan kan dit verschillen van vijftig euro voor de reparatie van een kapotte fiets na een verkeersongeval, tot enkele tonnen voor bijvoorbeeld de vergoeding van het mislopen van inkomen, doordat iemand niet meer kan werken.

Smartengeldboek

Ook de bedragen voor het vergoeden van immateriële schade zijn heel verschillend en hangen af van de gebeurtenis. Wel bestaat er zoiets als het Smartengeldboek. Dit is een verzameling van rechterlijke uitspraken over de hoogte van immateriële schadevergoedingen. Dit kan de rechtshulpverlener of advocaat houvast bieden bij het bepalen van de hoogte van de immateriële schadevergoeding. Het hoogste bedrag dat is uitbetaald voor een immateriële schadevergoeding in Nederland tot nu toe is maar liefst € 350.000.

Affectieschade vergoeding

Voor het vergoeden van affectieschade zijn wettelijk bedragen vastgesteld. Die verschillen van€ 12.500 bijvoorbeeld voor een ongeval waarbij het slachtoffer nog in leven is maar ernstig blijvend letsel heeft opgelopen, tot € 20.000 waarbij het slachtoffer overleden is en er sprake is van een misdrijf. Het Smartengeldboek wordt elk jaar uitgegeven door de ANWB.

Advocaat letselschade

Het zoeken van een advocaat is lastig, er is namelijk heel veel aanbod. Daarnaast heb je naast advocaten ook nog eens allerlei letselschaderegelaars die aangeven letselschadezaken tebehandelen. Ga op zoek naar een gespecialiseerde letselschade advocaat die is ingeschreven bij een van de volgende verenigingen:

Als je letselschade hebt door een misdrijf, zijn advocaten aangesloten bij LANGZS ook zeer geschikt.

Al deze verenigingen stellen kwaliteitseisen diegene zijn aangesloten, waardoor ze zeker weten dat de kwaliteit van de juridische hulp goed is. Zo moeten zij jaarlijks cursussen volgen om up-to-date te blijven op het gebied van letselschade.

Kamer Langlopende Letselschadezaken

Helaas is het zo dat letselschadezaken soms jaren en jaren duren. Gelukkig is daar de afgelopen tijd steeds meer aandacht voor en zoeken we naar oplossingen. Zo is er inmiddels een pilot gestart met een nieuw opgerichte Kamer Langlopende Letselschadezaken. Deze kamer is onafhankelijk gaat er voor zorgen dat er in langlopende letselschadezaken sneller een definitieve beslissing komt. Voor meer informatie over hierover, zie de site van de Letselschade Raad.

Letselschade

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website