Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

Afgezien van de emotionele schade, hebben veel slachtoffers van geweldsmisdrijven, verkeersongelukken, inbraak en seksueel geweld te maken met letselschade. In dit soort gevallen komen er een hoop vragen op je af. Hoe krijg ik mijn leven weer op de rit? Hoe en bij wie kan ik een claim indienen? Wat kan ik precies vorderen? Bij de Vereniging van Letselschade Advocaten zijn +/- 300 advocaten aangesloten die zijn gespecialiseerd in de behandeling van letselschade zaken.

Advocaten gespecialiseerd in letselschade

Wanneer iemand slachtoffer wordt met letselschade, kan een advocaat van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) bijstaan in het schaderegelingstraject. Een slachtoffer kan zowel materiële of immateriële schade overhouden aan een ongeval. Wanneer iemand anders aansprakelijk is geweest voor de ontstane schade, kan de schade op de aansprakelijke partij worden verhaald. Een LSA advocaat kan je hierin bijstaan.

De LSA-advocaat heeft altijd alleen jouw belang voor ogen. Hij adviseert en staat je in het hele traject bij. Je kunt sparren over de aansprakelijkheid, hij berekent je schade, onderhoudt contacten met een medisch adviseur, regelt voorschotten en onderhandelt met verzekeraars. Hij of zij adviseert over schikkingen en voert indien nodig procedures. De cliënt ontvangt van alle belangrijke stukken en correspondentie een afschrift en kan er terecht met vragen en opmerkingen.

Bezoek de website van Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
Logo van Vereniging van Letselschade Advocaten

Gespecialiseerde juridische bijstand bij het verhalen van letselschade

Vertel ons wat je vindt van deze website