De Letselschade Raad

De Letselschade Raad zet zich in voor verbetering van de afwikkeling van letselschadezaken. Om dit te realiseren wordt er samengewerkt met alle betrokken partijen. Voor slachtoffers met letselschade biedt de organisatie relevante informatie en een vraagbaak.

Advies voor slachtoffers met letselschade

Heb je vragen of zijn er problemen bij de afwikkeling van je letselschade zaak? De Letselschade Raad adviseert over een oplossingsrichting en/of verwijst door naar een passende instantie of mediator. De Letselschade Raad doet nooit uitspraak over de inhoudelijke kant van je zaak. De organisatie buigt zich alleen over het proces. Gekwalificeerde dienstverleners op het gebied van letselschade zijn te vinden in het overzicht van het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Bezoek de website van De Letselschade Raad
Logo van de letselschade raad

Informatie voor slachtoffers met letselschade

Vertel ons wat je vindt van deze website