PTSS en de rol van naasten

Nadat er iets ergs is gebeurd, is er een kans dat een slachtoffer een posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelt. Dit heeft grote gevolgen voor het slachtoffer en de personen om diegene heen. Wat is de invloed van PTSS en hoe kan jij iemand met PTSS zo goed mogelijk helpen?

Na een ongeval, het verlies van een dierbare, mishandeling of verkrachting heb je kans op het ontwikkelen van PTSS. Je hebt PTSS als de nare gebeurtenis telkens terug blijft komen in je gedachten of dromen en je het niet tegen kan houden. Deze klachten gaan niet vanzelf weg. Het heet een posttraumatische stressstoornis als deze nare gebeurtenissen al langer dan 4 weken geleden zijn, maar de klachten blijven. Door het terugkomen van de nare herinnering kan je je bang, boos en/of verdrietig voelen. Slachtoffers worden thuis snel boos en hebben nergens meer zin in. Daardoor is het ook steeds moeilijker om naar studie en/of werk te gaan, met financiële problemen als gevolg.

Betrokkenheid bij de behandeling

Vaak denken slachtoffers dat wat hen overkomen is, hun eigen schuld is en daardoor praten ze er niet over met hun partner. Daardoor is het voor de partner ook moeilijk te begrijpen wat er aan de hand is. Zodra een slachtoffer hulp krijgt wordt de partner daarom betrokken bij de handeling. Jullie krijgen samen voorlichting over welke behandelingen er zijn en over hoe dit werkt en daarnaast ben je als partner een goede steun tijdens behandelingen. Als partner kan je tijdens deze gesprekken ook aangeven waar je zelf tegenaan loopt.

Steun ook essentieel om te behandelen én te voorkomen

Steun uit de omgeving is heel belangrijk voor iemand die herstelt van PTSS, dat blijkt onder andere uit ons grootschalig onderzoek ‘Victims in Modern Society’. Hierin gaf 80% van de respondenten aan dat ze vooral behoefte hadden aan steun van familie en vrienden na een traumatische gebeurtenis. Daarnaast blijkt dat slachtoffers die weinig of geen begrip uit hun omgeving krijgen na een traumatische gebeurtenis, meer kans lopen op het ontwikkelen van ernstige, geestelijke klachten zoals PTSS.

Klein gebaar groot verschil

De juiste steun bieden nadat jouw partner een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt is moeilijk. Wat zeg je tegen iemand waarvan de wereld op z’n kop staat en wat zeg je vooral niet? Het zit hem vaak in kleine dingen die een groot verschil maken. Haal en breng jouw partner bijvoorbeeld naar therapie en vraag aan je partner wat je voor diegene kan doen. Sta ook altijd open voor een gesprek en neem daar de tijd voor.

PTSS

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website