Wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling

Jaarlijks worden bijna 120.000 kinderen slachtoffer van een vorm van mishandeling. De verwachting is dat deze cijfers tijdens de coronacrisis oplopen. Ondanks dat de scholen vanaf 8 juni weer volledig open gaan, ligt de coronacrisis nog niet achter ons. Nog altijd kunnen de spanningen door tal van oorzaken thuis oplopen. Zeker wanneer er binnen een gezin al kwetsbaarheid speelt. In dit artikel lees je wat je als naaste kunt doen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

Sociale steun en controle

Toen de scholen gesloten waren was de controle zeer beperkt. Waar scholen normaal gesproken een signaleringsfunctie hebben, viel dit nu volledig weg. Hierdoor viel er ook een stuk (potentiele) steun door de omgeving weg. Nu het openbare leven weer meer op gang lijkt te komen, is er meer sociale controle. Hierdoor neemt ook de mogelijkheid tot het bieden van sociale steun toe. Hieronder lees je een aantal tips en aandachtspunten voor wanneer je een gesprek aan wilt gaan met een kind. Of wanneer je een kind in jouw omgeving wilt helpen.

Het gesprek aangaan

Een kind helpen

Om advies vragen of kindermishandeling melden

Heb je een vermoeden of weet je zeker dat een kind mishandeld wordt? Je kunt om advies vragen bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, of een melding maken door te bellen naar 0800-2000.

Via deze pagina vind je meer laagdrempelige tips en informatie over hoe je kunt handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling. Heb je zelf te maken met mishandeling thuis en ben je opzoek naar hulp en informatie? Klik dan hier.

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website