Misstanden in de zorg

De grote meerderheid van mantelzorgers, werknemers en vrijwilligers in de zorg verlenen met de beste intentie goede zorg aan hun familieleden of patiënten. Helaas komt het ook voor dat hulpbehoevende mensen in zorginstellingen of thuis niet altijd respectvol worden behandeld. Zo zijn er bijvoorbeeld tijdens de beginperiode van de corona-uitbraak nieuwsberichten naar buiten gekomen over verwaarlozing in bejaardentehuizen. Ouderen zijn een van de kwetsbare groepen als het gaat om verwaarlozing, maar ook bedreigingen, fysiek geweld en ander grensoverschrijdend gedrag. Zij zijn vaker dan gemiddeld fysiek niet in staat zichzelf te verdedigen of zijn afhankelijk van de relatie met hun verzorger.

Mishandeling in de zorg

Mishandeling in de zorg wordt ook wel ‘ontspoorde zorg’ genoemd. Beroepskrachten die zich hieraan schuldig maken benadelen het welzijn van een patiënt. Deze 'ontspoorde zorg' is onder te verdelen in twee categorieën. Verwaarlozing valt onder passieve mishandeling. Er wordt dan niet de juiste of te weinig zorg verleend. Denk aan geen eten aanbieden, niet verschonen of het stelselmatig niet toedienen van medicatie. Actieve vormen van mishandeling in de ouderenzorg zit in het knijpen, duwen, onder hevige lichamelijke dwang iemand verplaatsen of fysiek geweld gebruiken. Een andere vorm van actieve mishandeling kan van seksuele aard zijn, zoals aanranding of verkrachting.

Niet alleen beroepskrachten, maar ook mantelzorgers, vaak een familielid of vriend(in), kunnen een ouderen mishandelen. Dit gebeurt tussen vier muren, waardoor het signaleren van verwondingen of slechte gezondheid mogelijk wordt vermoeilijkt. Vooral als het sociale netwerk van de oudere beperkt is en er verder weinig mensen over de vloer komen. De loyaliteit die een oudere voor de verzorger kan voelen, maak het nog ingewikkelder de mishandelingen een halt toe te roepen.

Grensoverschrijdend gedrag bij ouderen

Discrimineren, pesten en seksueel intimideren zijn voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag bij ouderen. Dit soort gedragingen komen voor in allerlei soorten instanties, ook in bejaardentehuizen en zorginstellingen. Naast de verzorgers kunnen ook andere ouderen aanstichter zijn van ongewenst gedrag. De gevolgen voor het slachtoffer variëren van een onprettig gevoel, tot depressie en trauma.

Melden in de zorg

Mogelijk vermoedt je dat er sprake is van ouderenmishandeling in de zorg. Wanneer je twijfels hebt kun je hier alle signalen van ouderenmishandeling terugvinden. Je kunt ervoor kiezen jouw vermoedens te delen met iemand in je omgeving. Wellicht dat je samen stappen kunt ondernemen. Ook kan je melding doen bij een meldpunt.

Melden in de zorg

Centraal Meldpunt Nederland is een verzamelpunt waar melding van allerlei misstanden kan worden gemaakt, waaronder van zorg. Een ander meldpunt voor ouderenmishandeling in de zorg is Landelijke Meldpunt Zorg, onderdeel van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Je kunt van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur bellen naar het Landelijk Meldpunt Zorg: 088 - 120 50 20.

Lees meer over ouderenmishandeling

Vertel ons wat je vindt van deze website