Samen Helen

SAMEN HELEN is een project van Stijn Schenk en zijn partner Legien Warsosemito-Schenk. Op basis van hun eigen ervaring, wetenschappelijk onderzoek en diepgaande gesprekken met overlevers van seksueel geweld en organisaties uit de volle breedte van het slachtofferdomein ontwikkelt Samen Helen praktische hulpmiddelen. Hiermee biedt het project waardevolle steun voor overlevers en hun directe omgeving om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar herstel.

Voor wie is SAMEN HELEN?

De #MeTooGespreksetiquette en de toolkit richten zich op de (gespreks)partner van mensen die seksueel geweld is aangedaan. Stijn en Legien hebben geconcludeerd dat de hulp en informatievoorziening aan de omgeving en steunfiguren van slachtoffers minimaal is. Door de omgeving te versterken, hopen zij de slachtoffers van seksueel misbruik te steunen in hun traumaverwerking.

Bezoek de website van Samen Helen
Het logo van Samen Helen

SAMEN HELEN is een project waar traumaverwerking na seksueel geweld centraal staat. Het project biedt praktische hulp voor slachtoffers en hun naasten.

Vertel ons wat je vindt van deze website