Perspectief Herstelbemiddeling

Perspectief Herstelbemiddeling begeleidt het contact tussen direct betrokkenen na een ingrijpende gebeurtenis. Wanneer je te maken krijgt met een misdrijf, verkeersongeval of seksueel misbruik, kun je met allerlei vragen blijven zitten. Hoe kan dit nou gebeurd zijn? Wie doet zoiets? Wat als de dader straks vrijkomt? Antwoorden op zulke vragen kunnen helpen bij het verwerken van de gebeurtenis. Perspectief Herstelbemiddeling biedt professionele bemiddelaars die vrijwillig het contact tussen dader en slachtoffer begeleiden. Zowel slachtoffer als dader kunnen het initiatief nemen om via de organisatie met de ander in contact te komen.

Aanmelden bij Perspectief Herstelbemiddeling

Slachtoffers, daders maar ook getuigen, familieleden en nabestaanden kunnen zich aanmelden voor herstelbemiddeling. Aanmelden kan via een formulier op de website. De bemiddelingen worden gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn voor deelnemers kosteloos.

Bezoek de website van Perspectief Herstelbemiddeling
Logo van Perspectief

Begeleiding van het contact tussen daders en slachtoffers.

“Heel blij dat ik het gedaan heb. Er is een groot stuk angst van me afgevallen.”

De winkeloverval die Belinda meemaakte, heeft sindsdien een enorme impact op haar leven gehad. Het leidde zelfs tot fysieke klachten. Nu ze in gesprek is geweest met de dader, is haar leven enorm veranderd.

Perspectief Herstelbemiddeling

Vertel ons wat je vindt van deze website