Rouwbehandeling.nl

Sommige mensen lopen vast in hun rouwproces en hebben behoefte aan informatie en hulp, zoals online zelfhulpmodules of contact met een specialistische therapeut. Anderen twijfelen of ze hulp nodig hebben, je kunt dan de rouwmeter invullen en daarmee inzicht krijgen in je rouwproces.

Stepped Care

Bij het ontwikkelen van het platform www.rouwbehandeling.nl is bewust rekening gehouden met het stepped care model. Zo vind je er informatie over rouw, lotgenotencontact en staan er praktische adviezen voor nabestaanden zelf en hun naasten. Maar ook wordt verwezen naar de ontwikkelde interventies, zoals enkele online zelfhulpmodules en behandelingen bij therapeuten van het Netwerk Traumatisch Verlies (al dan niet online). Tegelijkertijd word je gewezen op lopende behandelstudies en gevraagd om hier aan deel te nemen.

Bijzonder en uniek is dat er ook een Rouwmeter TGI-SR+ aan de website is toegevoegd. Deze gevalideerde zelftest is ontwikkeld door onderzoekers. De uitkomsten van de rouwmeter geven je inzicht in hoeverre je wel of geen professionele hulp kan gebruiken bij je rouwproces.

Complexe rouw

Wanneer een dierbare komt te overlijden is dit een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die je als mens kan overkomen. Het verwerken van dit verlies gaat gepaard met diverse gevoelens, gedachten, herinneringen en gedragingen. Wanneer een naaste plots komt te overlijden door bijvoorbeeld een verkeersongeluk, ramp of geweld wordt het rouwproces nog ingewikkelder.

Gevoelens van angst, boosheid, wraak en ongeloof kunnen de overhand krijgen. De rouwklachten kunnen het leven gaan overheersen. Wanneer er geen sprake is van natuurlijk herstel na een periode van 6 tot 12 maanden kan rouwbehandeling.nl je helpen.

Op de website vind je o.a. informatie over:

  • Rouw na verkeersongeval
  • Rouw na moord
  • Rouw zonder afscheid
  • Leven met vermissing
  • Rouw en kinderen
  • Rouw na zelfdoding
  • Rouw na ramp
  • De rouwmeter
Bezoek de website van Rouwbehandeling.nl
Logo van rouwbehandeling.nl

Breed aanbod van informatie en hulp bij rouw, waaronder een rouwmeter.

Vertel ons wat je vindt van deze website