Fairwork

FairWorkmaakt zich hard voor de bestrijding van mensenhandel en vangt slachtoffers op om met hen samen te werken aan een nieuwe toekomst. Hierbij valt te denken aan arbeidsmigranten die onder veel te hoge werkdruk voor te weinig salaris werkzaam zijn in o.a. de horeca, land- en tuinbouwsector en de schoonmaaksector.

Slachtoffers van mensenhandel kunnen bij Fairwork aanspraak maken op juridische ondersteuning, maatjescontact en emotionele hulp, maar ook verschillende trainingen volgen.

Welke hulp wordt geboden?

FairWork denkt mee over de opties die je hebt om aan de uitbuiting een einde te maken en je recht te halen. Tijdens een intakegesprek wordt jouw specifieke situatie bekeken. Als je aangifte wil doen van uitbuiting of mensenhandel kan FairWork je ook ondersteunen. Natuurlijk wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld.

Bezoek de website van Fairwork
Logo van Fairwork

Ondersteuning voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel.

Vertel ons wat je vindt van deze website