De Evenaar

De Evenaar biedt geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een andere culturele achtergrond. Het centrum behandelt klachten als angst, depressie of klachten door traumatische gebeurtenissen als (eergerelateerd) geweld of seksueel misbruik . Deze klachten zijn afkomstig uit gebeurtenissen in het land van herkomst, of zijn ontstaan door stressvolle gebeurtenissen in Nederland. De hulpverleners besteden extra aandacht aan jouw culturele en persoonlijke achtergronden.

Behandeling

Veel mensen worden door hun andere culturele achtergrond niet goed begrepen. De Evenaar is hier juist in gespecialiseerd. Voordat de behandeling start, vindt een uitgebreide intake plaats. Vervolgens zijn er verschillende behandelingen mogelijk binnen de Evenaar. Bij alle behandelingen speelt het begrip “veerkracht” een belangrijke rol. Er wordt samen met jou gekeken hoe je vanuit eigen kracht klachten kan verhelpen en bij wie steun gevonden kan worden.

Aanmelden

De Evenaar helpt mensen van buitenlandse afkomst, zoals (arbeids)migranten, vluchtelingen en asielzoekers. Mensen van alle leeftijden, dus ook kinderen, uit heel Nederland kunnen bij de Evenaar terecht.Aanmelden voor een behandeling verloopt via de huisarts. Het aanmeldformulier kun je downloaden op de website.

Bezoek de website van De Evenaar
Logo van De Evenaar

Geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een migratieachtergrond.

Vertel ons wat je vindt van deze website