Blijf Groep

Blijf Groep verleent, coördineert en organiseert directe hulp op maat. Thuis of in de opvang. De hulp is voor iedereen die te maken heeft met uitbuiting in relaties en met huiselijk geweld. Blijf Groep biedt opvang in de regio’s Noord-Holland en Flevoland. Als er sprake is van een noodsituatie kan ook buitenregionaal een beroep worden gedaan op Blijf Groep. De organisatie beschikt ook over opvang voor mannen.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van Blijf Groep is het geweld duurzaam te stoppen en veiligheid te creëren voor de lange termijn voor alle betrokkenen.

Omdat elk verhaal van huiselijk geweld anders is, biedt Blijf Groep hulp op maat. Ambulante hulpverlening voor wie thuis kan blijven, crisisopvang en begeleid wonen voor wie niet thuis kan blijven. Specifiek aanbod is er ook voor mannen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld, voor mensen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld en slachtoffers van mensenhandel.

Bezoek de website van Blijf Groep
Logo van Blijf groep

Opvang en hulp op maat voor alle slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Telefonische hulplijn van 9u-23u.

Blijf Groep

Vertel ons wat je vindt van deze website