ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Wanneer je te maken hebt gehad met een schokkende gebeurtenis, kun je de psychische gevolgen nog lang met je meedragen. Het is daarom goed om snel hulp te zoeken. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum helpt bij ingrijpende incidenten en psychotrauma. Zij bieden mens en organisatie zorg op maat, adviseren en delen kennis. ARQ heeft alle psychotrauma expertise onder één dak.

ARQ Centrum’45 - behandelcentrum

Een van de onderdelen van ARQ Nationaal Psychotraumacentrum is ARQ Centrum’45. Dit is het een landelijke expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Zij worden door een erkend verwijzer aangemeld, omdat eerdere behandelingen niet hebben geleid tot verbetering of omdat ze wegens andere redenen niet elders terecht kunnen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die door hun werk getraumatiseerd zijn, zoals veteranen, politiemedewerkers, ambulancepersoneel, brandweerlieden en journalisten. Daarnaast behandelt ARQ Centrum’45 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden, vluchtelingen, kinderen, jeugdigen, gezinnen, slachtoffers van seksueel geweld en mensen in de naaste omgeving van mensen met psychotraumaklachten.

Voordat de behandeling start, doet het centrum altijd een uitgebreide diagnose. Nadat deze is besproken met de patiënt, stellen ze samen een behandelplan op.

Op de website van ARQ kun je terecht voor:

  • Informatie over trauma
  • Tips bij traumaverwerking
  • Informatie over verschillende psychotrauma therapieën

Aanmelding verloopt altijd via een verwijzer

Je kunt je niet zelf aanmelden voor een behandeling bij ARQ. Denk je dat het centrum jou kan helpen met je klachten? Overleg dan met je huisarts of professionele hulpverlener.

Bezoek de website van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Logo van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Landelijk expertisecentrum voor diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten.

ARQ in 100 seconden
Naar perspectief op herstel

Vertel ons wat je vindt van deze website