Mensenhandel: betekenis, vormen en signalen

Bij mensenhandel worden mensen gedwongen om dingen te doen die ze niet willen, zoals seks hebben tegen betaling, bedelen of dingen verkopen op straat, werk doen dat iemand niet wil of zelfs organen afstaan. Wij vertellen je meer over wat mensenhandel is, wat signalen van menshandel zijn en welke straffen hiervoor zijn.

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het werven, vervoeren, opnemen of huisvesten van mensen met gebruik van dwang. De mensenhandelaar wil het slachtoffer uitbuiten. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel.

  • Seksuele uitbuiting: het slachtoffer moet tegen diegene zijn wil in seksuele handelingen verrichten met iemand anders. Het geld dat het slachtoffer daarvoor ontvangt moet diegene aan de mensenhandelaar afdragen. Hieronder valt ook sekswerk of gedwongen pornografie.
  • Gedwongen arbeid: de mensenhandelaar dwingt het slachtoffer om tegen de wil in te werken, onder onmenselijke omstandigheden. Het ontvangen geld gaat naar de mensenhandelaar.
  • Orgaanhandel: slachtoffers moeten verplicht organen afstaan voor orgaantransplantaties. Dit gebeurt zonder toestemming en onder gevaarlijke omstandigheden.
  • Gedwongen bedelarij: iemand wordt gedwongen om te bedelen, stelen of andere criminele activiteiten uit te voeren. De mensenhandelaar niet de verdiende buit af.

Wat te doen bij seksueel geweld?

Ben je slachtoffer van seksueel geweld? Je staat er niet alleen voor. Op deze pagina vind je een overzicht met doorverwijzingen naar organisaties die jou kunnen helpen. Zij staan voor je klaar en bieden allerlei verschillende soorten hulp en begeleiding.

Lees verder

Mensenhandel in Nederland

Ook in Nederland is mensenhandel een serieus probleem. Omdat veel slachtoffer geen melding durven te maken is het onduidelijk hoeveel dit precies voorkomt. Doordat slachtoffers onder strenge controle staan van de mensenhandelaar is dit heel moeilijk. Daders spelen hierop in door misbruik te maken van kwetsbaarheden van slachtoffers, zoals armoede of een migratiestatus. Ze manipuleren slachtoffers op deze manier.

Mensenhandel komt vooral voor in grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De Nederlandse overheid neemt maatregelen om mensenhandel tegen te gaan. Zo is er een Nationaal Rapporteur Mensenhandel en een speciaal politieteam dat zich richt op mensenhandelzaken. Meer kennis over wat mensenhandel is en wat signalen hiervan zijn, is heel belangrijk om de mensenhandel tegen te gaan.

Wat zijn de signalen van mensenhandel?

Het herkennen van mensenhandel is heel belangrijk, zo kunnen we slachtoffers eerder helpen. Signalen die veel voorkomen zijn:

Zie jij deze signalen bij iemand? Neem ze serieus. Als je vermoed dat het gaat om mensenhandel, neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie of andere hulporganisaties.

Welke straf voor mensenhandel?

Mensenhandel is een heel erg misdrijf waar zware straffen voor zijn in Nederland. De straffen verschillen, vaak volgt er een gevangenisstraf van enkele jaren tot levenslang. Daarnaast krijgt de dader vaak een geldboete. Het is belangrijk om slachtoffers goed te beschermen en ondersteunen, zij hebben hulp en begeleiding nodig om het leven weer op te pakken na deze traumatische ervaring.

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website