Mensenhandel Nederland

Vluchtelingen die worden ontvoerd en in Nederland seksueel worden uitgebuit. Arbeidsmigranten die hun inkomen deels moeten afgeven aan diegenen die hen naar Nederland brachten. Jongens die op straat worden geronseld om onder dwang criminele activiteiten uit te voeren. Mensenhandel in Nederland is een groot maatschappelijk probleem.

Nederland telt naar schatting tussen de 5.000 en 7.500 slachtoffers van mensenhandel per jaar. Vaak zijn deze slachtoffers onzichtbaar. Zij worden onder dwang geworven, vervoerd of in huis genomen. Mensenhandel gaat om mannen, vrouwen en kinderen van allerlei leeftijden. Relatief veel (40%) slachtoffers van mensenhandel komen van buiten Europa.

Wat is mensenhandel?

Mensenhandel is het dwingen van een persoon handelingen uit te voeren, die vervolgens de opbrengst weer moet inleveren bij de uitbuiter. Deze slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, (dreiging met) geweld en misleiding. Vaak zijn ze te bang of niet in staat om zelf aangifte te doen. Het signaleren van mensenhandel is belangrijk, omdat slachtoffers afhankelijk zijn gemaakt en zelf moeilijk de stap kunnen nemen om eruit te komen. Redenen hiervoor zijn: taalbarrières, machtsmisbruik en het niet in bezit zijn van legitimatie en/of geld.

Welke soorten mensenhandel zijn er?

Welke signalen zijn er?

Wanneer je vermoedt dat iemand in jouw omgeving slachtoffer is van mensenhandel, kun je terecht bij verschillende hulporganisaties, zoals CoMensha, Fairwork, Humanitas, Fier en HVO-Querido. Er zijn verschillende signalen bekend, waaraan je een slachtoffer van mensenhandel kunt herkennen. 

  • Onberekenbaar gedrag, zoals woedeaanvallen;
  • sporen van mishandeling;
  • depressiviteit;
  • een laag zelfbeeld;
  • teruggetrokken gedrag;
  • eetproblemen;
  • zelfverwaarlozing.

Let wel, de bovenstaande signalen van mensenhandel kunnen ook voor komen bij andere problematiek, zoals huiselijk geweld.

Meer signalen vind je op de uitgebreide lijst van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM). In Twente wordt er specifiek aandacht besteed aan mensenhandel in de omgeving. Meer informatie vind je op de website van Kenniscentrum Mensenhandel Twente.

Aanpak mensenhandel

Er is een landelijke aanpak van mensenhandel in Nederland, namelijk het programma Samen tegen Mensenhandel. Verschillende partijen zijn bij dit programma tegen mensenhandel betrokken, zoals gemeenten, het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha), de Nationale Politie en de GGZ. Er is een multidisciplinaire aanpak nodig, omdat slachtoffers helaas vaak uit het zicht blijven. Zo’n 40% van de slachtoffers van mensenhandel komt van buiten Europa. Zij zijn illegaal in Nederland en zijn de Nederlandse taal niet machtig. Zo is het voor hen extra moeilijk om naar hulpinstanties te stappen.

Er worden passende maatregelen genomen die de aanpak van mensenhandel succesvol moeten maken. Zo vind je op de Wegwijzer Mensenhandel, welke rechten slachtoffers hebben, hoe je melding kunt maken van mensenhandel en welk proces slachtoffers doorlopen wanneer zij hulp zoeken. 

Romi vond de moed om over haar loverboy te vertellen
Romi vond de moed om over haar loverboy te vertellen

Romi vond de moed om over haar loverboy te vertellen

Lees het verhaal van Romi

Lees verder

Vertel ons wat je vindt van deze website